Projekt Erasmus+ „Eat right, be bright!” o numerze 2015-1-FI01-KA219-009015_5 został złożony w ramach sektora Edukacja Szkolna, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne - Współpraca Szkół w roku 2015.

Koordynatorem projektu i głównym realizatorem jest Finlandia, która złożyła projekt do realizacji. Uczestnikami – partnerami projektu są Polska, Dania, Finlandia, Turcja i Włochy. Projekt będzie trwał od 1.09.2015 do 31.08.2017. Kwota dofinansowania (całkowita) wyniesie ok. 190 000 euro. Kwotę dofinansowania dla polskiej szkoły (ZSG-H) oszacowano na 29 535 euro.

Celem projektu jest podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowego stylu życia oraz chorób wynikających z niezdrowego stylu życia, ze szczególnym naciskiem na zdrowe odżywianie, a także nawiązanie dialogu społecznego i kulturowego zarówno na poziomie lokalnym, jak i europejskim. W tym aspekcie, projekt wpisuje się w kontynuację programów zdrowotnych realizowanych przez Jednostki Budżetowe Miasta Gdańska  (OPZiSDz) oraz UCK (Zdrowe Życie Twojego Dziecka, Zdrowy Uczeń, Gdańsk jeMy zdrowo).

W czasie trwania projektu, uczniowie wezmą udział w podróżach zagranicznych do krajów partnerskich, gdzie będą realizować zadania projektowe, między innymi: obchody Światowego Dnia Zdrowia, obchody Światowego Dnia Cukrzycy, udział w warsztatach „Planowanie zdrowego menu”, odwiedzanie lokalnych producentów żywności, konkurs plastyczny na logo projektu, udział w akcjach, konkursach, wykładach i warsztatach promujących zdrowy styl życia. Część zadań projektowych będzie realizowana na terenie szkoły oraz miasta Gdańsk. Wśród tych zadań będzie, między innymi, przeprowadzanie ankiet badających nawyki żywieniowe beneficjentów projektu, przygotowywanie i rozprowadzanie plakatów i ulotek upowszechniających zdrowy styl życia, organizowanie spotkań i warsztatów dotyczących eliminacji złych nawyków i wspierania dobrych nawyków żywieniowych oraz porad ekspertów na temat otyłości i cukrzycy.

Projekt jest przeznaczony dla klas I-III ZSGH Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Uczniowie odwiedzą łącznie cztery kraje partnerskie – Włochy, Finlandię, Danię i Turcję. W każdym wyjeździe weźmie udział czworo uczniów (łącznie 16) wraz z opiekunami nauczycielami ZSGH (łącznie 8). Poza wyjazdami z uczniami, nauczyciele wezmą udział w trzech spotkaniach projektowych (Finlandia, Włochy, Turcja) celem planowania, ewaluacji i podsumowania projektu.

Koordynator projektu: Łukasz Kamiński