Projekt Hiszpańskie staże kluczem do sukcesu zawodowego – Spanish traineeships a key to professional success o numerze 2016-1-PL01-KA102-023597 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe otrzymał dofinansowanie w wysokości 420 035,98 PLN (99 168,00 EUR).

Projekt skierowany jest do klas drugich 2016/17 (pierwszych 2015/16) oraz 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mogli odbyć miesięczne praktyki zawodowe w wymiarze 26 dni (28 dni wraz z podróżą), w zakładach gastronomicznych i hotelarskich w Walencji, w Hiszpanii i zdobyć praktyczne umiejętności zawodowe, rozwinąć kompetencje językowe, personalne oraz społeczne potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i dokumentami, w tym Europass Mobilność. Staż nauczycieli będzie trwał 12 dni również w restauracjach w Walencji. Udział nauczycieli w projekcie ma na celu podniesienie jakości nauczania oraz wzrost europejskiego wymiaru szkoły. Okres trwania projektu: 15.11.2016 –14.02.2018.

Patronat honorowy:

      

Patronat medialny: 

pliki do pobrania