W trakcie pierwszego międzynarodowego spotkania projektowego Erasmus+ Eat right, be bright! w Finlandii nauczyciele ustalili harmonogram wyjazdów projektowych:

1. Międzynarodowe działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami (krótkoterminowe wymiany grup uczniów)

-Włochy – 22.-28.11.2015

-Finlandia – 03.-09.04.2016

-Dania – 13.-19.11.2016

-Turcja – 19.-25.03.2017

-Polska – 23.-29.04.2017 (kraje partnerskie odwiedzą naszą szkołę)

2. Międzynarodowe spotkania projektowe (tylko dla nauczycieli)

-Włochy – 5.-9.09.2016

-Turcja – 22.-26.05.2017