Zostały opublikowane dokumenty do pobrania - regulaminy oraz ankieta i formularz rekrutacyjny.

Rozpoczął się tym samym proces rekrutacyjny. Wszyscy uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie Eat right, be bright! są proszeni o zapoznanie się z opublikowanymi materiałami oraz wypełnienie i złożenie w sekretariacie wymaganych dokumentów, zgodnie z podanymi w regulaminach datami.

Koordynator projektu Łukasz Kamiński