KONKURS WIEDZY O CUKRZYCY

Konkurs wiedzy o cukrzycy 2016 - Kizoa Movie - Video - Slideshow Maker

 

22 listopada 2016 odbył się konkurs wiedzy o cukrzycy zorganizowany z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą obchodzonego 14 listopada na całym świecie. Uczniowie indywidualnie rozwiązali quiz składający się z 30 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności. Po zakończeniu quizu, organizatorzy omówili wszystkie pytania z uczniami, dzięki czemu ich wiedza na temat cukrzycy znacznie się poszerzyła (potwierdziła to krótka ankieta przeprowadzona wśród uczestników po zakończeniu konkursu).

 

Cele konkursu:

-upowszechnianie wiedzy na temat cukrzycy;

-pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami chorób cywilizacyjnych;

-kształtowanie i promowanie właściwych postaw prozdrowotnych;

-zwiększenie świadomości dotyczącej związku między zdrowiem a racjonalnym żywieniem i aktywnością fizyczną;

-podniesienie poziomu kształcenia zawodowego;

-konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów z różnych klas.

 

W konkursie wzięło udział 24 uczniów z klas: I K, I L, II M, II N, III K.

Pierwsze miejsce zajął Maksymilian Konieczny z klasy I L.

Drugie miejsce zajęła Kinga Piotrowska z klasy I L.

Trzecie miejsce zajęła Sonia Górka z klasy I L.

 

Wykłady zostały zorganizowane we współpracy z grupą projektową Erasmus+ Eat right, be bright!.

 

Organizatorzy konkursu:

Nina Krysztofiak

Łukasz Kamiński