Projekt Erasmus+ nr: 2017-1-PL01-KA101-038118

Tytuł: Profesjonalny nauczyciel kształci się przez całe życie.

Realizowany przez Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich Al. Legionów7 w Gdańsku.

Projekt w ramach programu Erasmus+, w ramach Akcji Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna.

Przyznana kwota całkowita dofinansowania wynosi 32 847 euro.

1).Projekt jest skierowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli języka angielskiego zawodowego oraz języka niemieckiego zawodowego, nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz kadry zarządzającej i pracowników administracji szkoły ZSGH.

W procesie rekrutacji wyłonionych zostanie:

trzech nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy będą uczestniczyć w kursie języka angielskiego w szkole językowej na Malcie,

pięciu nauczycieli przedmiotów zawodowych, wyłonionych spośród nauczycieli przedmiotów: pracownia usług gastronomicznych, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, pracownia obsługi konsumenta, organizacja usług gastronomicznych, usługi kelnerskie oraz zasady żywienia człowieka. Zakwalifikowani nauczyciele wezmą udział w szkoleniu zawodowym w  akademii kulinarnej Javiera Vilcheza w Granadzie,

trzech nauczycieli przedmiotów zawodowych: pracownia usług gastronomicznych, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, pracownia obsługi konsumenta, organizacja usług gastronomicznych, usługi kelnerskie oraz wyposażenie i bezpieczeństwo pracy Zakwalifikowani nauczyciele wezmą udział w mobilności job shadowing, polegającej na obserwacji pracy szkoły Hurtado de Mendoza w Granadzie,

dwóch nauczycieli języka angielskiego zawodowego oraz jeden nauczyciel języka niemieckiego zawodowego, którzy wezmą udział kursach metodycznych z zakresu wykorzystania technologii informatycznej w nauczaniu jęz. obcych w szkołach w Edynburgu, Cardiff oraz Dusseldorfie,

jeden wicedyrektor szkoły, który weźmie udział w  dwutygodniowym kursie specjalistycznym: zarządzanie placówkami oświatowym w jęz. angielskim na poziomie B1 w szkole językowej na Malcie.

jeden pracownik sekretariatu szkoły ZSGH, który weźmie udział w kursie specjalistycznym w języku angielskim dla pracowników administracji.

2.) Cele projektu:

  1. Wyposażenie nauczycieli przedmiotów zawodowych w umiejętności posługiwania się językiem angielskim
  2. Podniesienie kompetencji języka angielskiego oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się jęz. angielskim przez kadrę zarządzającą oraz pracowników administracji
  3. Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli języków obcych w zakresie innowacyjnych i skutecznych metod wykorzystujących technologię informatyczną w nauczaniu jęz. angielskiego i niemieckiego
  4. Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych

3.) Okres trwania projektu

  • Czas trwania 21 miesięcy
  • Data rozpoczęcia: 2017-06-01
  • Data zakończenia: 2019-02-28