Projekt Profesjonalny nauczyciel = kompetentny uczeń o numerze 2016-1-PL01-KA101-024375 akcji 1, sektora Edukacja szkolna programu Erasmus+ konkurs 2016 został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, którego beneficjentem jest FRSE.

  1. Projekt  Profesjonalny nauczyciel = kompetentny uczeń 2016-1-PL01-KA101-024375 realizowany jest w  ZSGH ul. Aleja Legionów 7 80-441 Gdańsk od 15.11.2016 do 14.06.2018.
  2.  Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+. Przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 29 854,00 EUR, co stanowi równowartość kwoty 126 449,60 PLN przeliczonej po średnim kursie miesięcznym Komisji.
  3.  Projekt przewiduje wyjazd łącznie 10 nauczycieli na kursy języka angielskiego oraz kursy metodyczne w szkole językowej na Malcie w okresie wakacji oraz mobilność job shadowing w trzech szkołach we Włoszech, który realizowany będzie przez dwóch nauczycieli/lki języka angielskiego.
  4.  Nauka w szkole językowej na Malcie poprzedzona będzie przygotowaniem językowym które będzie się odbywać w środy w godzinach 15-16.30   -więcej informacji w portalu dla nauczycieli ZSGH Gdańsk