Projekt CHEEP (Cooking Healthy European Paths) jest to projekt akcji: PARTNERSTWA     STRATEGICZNE NA RZECZ INNOWACJI.

Dofinansowanie dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich jako partnera wynosi: 38 167,00 euro, Czas trwania projektu: 36 miesięcy, tj. 01.09.2020 do 31.08.2023.

Partnerami w projekcie są szkoły gastronomiczne z Polski, Włoch, Hiszpani, Francji, uniwersytet w Palermo oraz włoskie centrum naukowo – badawcze:

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO – Palermo, Włochy, Fondation Apprentis d'Auteuil – Paryż, Francja, CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – Rzym, , Włochy, CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL LA MERCED – Soria, Hiszpania

Projekt zakłada działania teoretyczne oraz praktyczne uczniów i nauczycieli, wyjazdy uczniów wraz z opiekunami do szkół partnerskich, promuje ideę ponownego odkrycia potraw narodowych oraz tradycyjnych dań narodowych z wykorzystaniem produktów oraz metod obróbki, które wpłyną na ich zdrowszą wersję. Dodatkowo, projekt zakłada wzrost umiejętności języka angielskiego zawodowego uczniów oraz kadry edukacyjnej, gdyż językiem projektu jest wyłącznie język angielski, szczególnie z naciskiem na słownictwo z obszaru gastronomii.

Celem projektu jest:

- ocena wiedzy, nastawienia i postrzegania zdrowego gotowania przez nauczycieli, uczniów i ich rodzin,

- dzielenie się dobrymi praktykami przy jednoczesnym wzbogaceniu doświadczenia o międzykulturowe spojrzenie na kuchnię jako silny element dziedzictwa wraz z nowym,

innowacyjnym podejściem dającym szanse na lepsze perspektywy w kwestii zdrowego odżywiania

- mobilność uczniów: wzrost wiedzy na temat kuchni francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej; wzrost świadomości europejskiej, wzrost umiejętności językowych i kompetencje w obszarze zawodowym oraz osobistym,

- długoterminowe skutki dla organizacji zaangażowanych w planowane działania: w rzeczywistości wspólnym celem jest wdrożenie idei zdrowego stylu życia oraz odżywiania wśród uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli.