W dniach 05-09.09.2016 odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie projektowe Erasmus+ Eat rigth, be bright! we Włoszech. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele z pięciu krajów partnerskich: Danii, Finlandii, Polski, Turcji i Włoch. Polskę reprezentowali pani Beata Wilimberg-Jankowska, wicedyrektor do spraw dydaktycznych, pan Maciej Małecki, wicedyrektor do spraw organizacyjnych, pani Małgorzata Maleszewska, nauczycielka języka angielskiego oraz pan Łukasz Kamiński, nauczyciel języka angielskiego i koordynator projektu.

 Wśród zadań zrealizowanych w czasie spotkania są:

-podsumowanie i ewaluacja pierwszego roku działań projektowych;

-zarządzanie stroną internetową projektu;

-przygotowanie sprawozdania z rocznej działalności projektu (tzw. interim report);

-przedstawienie dotychczas wypracowanych rezultatów i materiałów;

-planowanie szczegółów wizyty w Danii w listopadzie 2016 roku;

-omówienie ewentualnych problemów napotkanych w czasie realizacji projektu;

-omówienie planowanej wizyty w Turcji – ustalono, że wyjazd do Turcji w marcu 2017 z uczniami (krótkoterminowa wymiana grup uczniów) nie odbędzie się ze względu na sytuację polityczną w kraju; zamiast tej wizyty, odbędzie się drugi wyjazd z uczniami do Danii w marcu 2017;

 

Poza czasochłonną i trudną pracą nad podsumowaniem dotychczasowych działań projektowych i planowaniem kolejnych, mieliśmy również okazję poznać urocze wybrzeże Amalfi oraz zwiedzić kilka zabytkowych miasteczek, między innymi Ravello, Amalfi i Salerno. Zwiedzanie odbywało się w upalnym słońcu i wysokiej temperaturze. Poza historią miast i ich okolic, mogliśmy podziwiać typową włoską przyrodę oraz rodzaje upraw charakterystyczne dla tego regionu.

 Dziękujemy naszym włoskim partnerom za wspaniałą gościnność. Dziękujemy również pozostałym partnerom za udaną współpracę. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się już w listopadzie 2016 – krótkoterminowa wymiana uczniów w Danii.

 

Koordynator projektu

Łukasz Kamiński

Italy TPM 09.2016 - Kizoa Video Editor - Movie Maker