pl-wspolfinansowane-przez-unie-europejska_pos.jpg                                                                       logo_szkoly.png                     

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich jest beneficjentem programu Erasmus+ i w ramach sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna - Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej realizuje projekt Staż, doświadczenie, sukces o wartości 58 337,00 Euro przyznanych ze środków Komisji Europejskiej. Nr projektu nadany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 2022-1-PL01-KA121-VET-000053759. 

Projekt skierowany jest do 21 uczniów klas drugich i trzecich 2022/23 i będzie realizowany od 01.06.2022 - 31.08.2023 dzięki otrzymanej w 2021 akredytacji na realizację projektów staży zagranicznych w programie Erasmus+ na lata 2021- 27. 

Projekt uwzględnia cele programu opisane w standardach jakości Erasmusa tj. włączenie i różnorodność, działania nienaruszające równowagi ekologicznej i odpowiedzialność za środowisko, edukację cyfrową oraz aktywne uczestnictwo w sieci organizacji Erasmus.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mogli odbyć miesięczne praktyki zawodowe w zakładach gastronomicznych i hotelarskich w Walencji (Hiszpania) dzięki czemu zdobędą praktyczne umiejętności zawodowe, rozwinąć kompetencje językowe, personalne oraz społeczne potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i dokumentami, w tym dokument Euroopass Mobilność. 

Celami jakie chcemy osiągnąć poprzez realizację projektu są: 

1.Wzrost kompetencji zawodowych uczniów.

2.  Wzrost kompetencji społecznych i interpersonalnych uczniów.

3. Wzrost międzynarodowego wymiaru szkoły i umiejętności organizacyjnych szkoły.

4. Wzrost prestiżu szkoły.

5. Wzrost umiejętności językowych uczniów. 

Nasze działania projektowe wspierają:

pomorska-akademia-kulinarna.jpg       stowarzyszenie-150x150.jpg

05.09.2022  - Spotkanie Zespołu Projektowego (omówienie zasad rekrutacji i obiegu dokumentacji projektowej). 

07.09.2022 - Spotkanie informacyjne dla kandydatów i kandydatek. 

Terminarz rekrutacji:

12.09.- 27.09.2022 - I etap rekrutacji -składanie formularzy zgłoszeniowych do biblioteki szkolnej (kandydaci i kandydatki, którzy w tym czasie odbywają praktykę zawodową mogą składać zabezpieczone formularze w portierni ze wskazaniem przekazania ich do biblioteki);

28.09. - 07.10.2022 - przygotowanie dokumentacji do II etapu rekrutacji oraz ustalenie list do rozmów kwalifikacyjnych;

10.10-14.10.2022 - rozmowy kwalifikacyjne;

PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ:

  • odpowiedni strój,
  • język polski: umiętność uzasadnienia wyboru swojego zawodu (klasy), dalsze plany odnośnie kształcenia lub/i kariery zawodowej, jeżeli posiadasz już jakieś doświadczenia zawodowe (np. praktyki) jakie są twoje wrażenia, jeżeli jesteś w klasie gastronomicznej jak zaczęła się twoja przygoda z gotowaniem, jakie są twoje ulubione potrawy, które gotujesz a jakich chcesz się nauczyć gotować, jak radzisz sobie z sytuacjami kryzysowymi (np. stresem, konfliktem), jak współpracujesz w grupie, jakie są twoje mocne i słabe strony - ja wykorzystujesz swoje mocne strony, czy wiesz jak przebiegały poprzednie projkety i przed jakimi zadaniami stawali uczestnicy i uczestniczki, zainteresowania, sposoby spędzania czasu wolnego. 
  • język angielski: zainteresowania, sposoby spędzania czasu wolnego i wakacji, rodzina, plany na najbliższe dni, co robiłeś/ robiłaś ostatnio, doświadczenia kulinarne (grupa gastro).

Zrówno w języku polskim jak i angielskim liczy się przede wszystkim KOMUNIKATYWNOŚĆ, otwartość, szybkie reagowanie na pytania Komisji

19.10.2022 - ogłoszenie wyników rekrutacji;

25.10.2022 - ostateczne zatwierdzenie wyników rekrutacji. 

26.10.2022, godzina 14:45 (spotkanie przy 202)- rozpoczęcie zajęć z przygotowania do mobilności (stażu zagranicznego);

30.09.2022 - projekt został objęty patronatem medialnym Edukacji Pomorskiej 

edukacja_pomorska-logo-1.jpg

https://www.cen.gda.pl/informacje/projekt-stazy-zagranicznych-staz-doswiadczenie-sukces,a,11887

02.11.2022, godzina 17:30 sala 6- spotkanie informacyjne dla zakwalifikowanych uczniów i uczennic oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych. Omówienie regulaminu uczestnictwa, zasad finansowania projektu, etapy realizacji projektu, obowiązków uczestników/ uczestniczek projektu, spraw organizacyjnych.

02.11.2022 W związku z obowiązkiem Beneficjenta o informowaniu uczestników o przetwarzaniu danych osobowych wysłanie linków do uczestników i uczestniczek projektu oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych na pocztę GPE z odpowiednim oświadczeniem. Jest to informacja o ochronie prywatności dla programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności, opracowana przez Komisję Europejską i znajdująca się pod adresem:

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement

18.11.2022 - zajęcia jpk - podstawowe informacje o Hiszpanii i zarys historyczny 

23.11.2022 - wspólne wyjście na WoldSkills Poland 2022. Zapozanie się z formułą konkursu, wsparcie naszych reprezentantów w dyscyplinie gotowanie (w tym uczestnika poprzedniego projektu Erasmus+), korzystanie z różnych stanowisk zawodowych: fryzjerstwa, cukiernictwa, florystyki. W promocję szkoły na stanowisku naszej szkoły włączyły się uczestniczki naszego projektu. 

https://zsgh.edu.gdansk.pl/pl/art/uczniowie-zsgh-na-worldskills-poland-2022.59015.html 

25.11.2022 - zajęcia jpk - wiadmości o Hiszpanii z zakresu kultury i sztuki 

02.12.2022 - zajęcia jpk - tradycje Hiszpanii

11-15.12.2022 - wizyta przygotowawcza w Walencji. Spotkanie z pracownikami EducaProjects, wizytacja w proponowanych zakładacch pracy i miejscu zakwaterowania, omówienie programu praktyk i obiegu dokumentów oraz programu kulturowego i warunków umowy. 

03.02.2023 - spotkanie z psychologiem - zajęcia intergracyjne.

13.02.2023 - wyjscie do restaurcji hiszpańskiej, spotkanie z szefem kuchni i absolwentem naszej szkoły - p. Maciejem Badźmierowskim oraz degustacja hiszpańskich tapasów i paelli. 

17.02.2023 - spotkanie z psychologiem - radzenie sobie w trudnych sytuacjach. 

22.02.2023 - spotanie organizacyjne z uczestnikami i rodzicami. Podpisanie umów. 

24.02.2023 - spotkanie z psychologiem - radzenie sobie w trudnych sytuacjach cz. II 

01.03.2023 - kuchnia Hiszpanii, najważniesznie produkty i potrawy.

05.03.2023 - wyjazd na mobilność do Walencji w Hiszpanii, spotkanie z przedstawicielami instytucji partnerskiej EducaProjects i sprawy organizacyjne.

06.03.2023 - Tour of Valencia - wycieczka po mieście, zapoznanie z najważniejszymi miejscami w mieście. 

07.03.2023 - rozpoczęcie staży w zakładach pracy. Zapozanie z załgą, miejscem praktyk, zakresem obowiązków i pierwszym stanowiskiem pracy. 

10.03.2023 -udział w uroczystym rozświetleniu ulic w dzielnicy Rusafa z okazji święta Las Fallas. 

12.03.2023 - udział w wycieczce kulturoznawczej do Peñíscola. 

12.03.2023 - ewaluacja po pierwszym tygodniu - spotkanie ewaluacyjne w miejscu zakwaterowania z przedstawicielem firmy pośredniczącej.

14-15.03.2023 - odbycie wizyt monitorujących w miejscach praktyk każdego z uczniów.

17-19.03.2023 - uczestniczenie w różnych wydarzeniach towarzyszących świętu Las Fallas (procesje Offrendas, pokazy sztucznych ogni, mascletas). 

20.03.2023 - zwiedzanie obiektów historycznych: katedry, wieży katedralnej, Giełdy Jedwabiu, wież Serranos.

22-23.03.2023 - odwiedzenie miejsc praktyk każdego z uczniów, monitoring.

26.03.2023 - wycieczka kulturoznawcza do Calpe i Altea.

27.03.2023 - wyjscie do Oceanografico.

30-31.03.2023 - spotkanie się z tutorami w celu wypełnienia kart oceny stażysty i dokumentacji projektowej, monitoring. 

31.03.2023 - spotkanie ewaluacyjne w instytucji pośredniczącej – ewaluacja końcowa, wręczenie certyfikatów i pożegnanie. 

01.04.2023 - zakończenie staży. 

02.04.2023 - powrót do Polski. 

23.05.2023 - spotkanie posdumowujące staże z udziałem zaproszonych gości: przedstawicieli UM, edukacji, środowiska pracy, rodziców.

25.05.2023 - pomoc w przygotowaniu podsumowania projektu CHEEP.

29.05. - 09.06. 2023 - akcja informacyjna nt projektu dla klas I i II 2022/23.

30.09.2023 - zakończenie projektu. 

06.09.2023 - udział uczestników i uczestniczek w spotkaniu z przedstawicielami instytucji Educaprojets dla kl. II i III. 

02.10.-06.10.2023 - akcja informacyjna nt projektu dla klas I 2023/24.