Projekt Hiszpański staż drogą do kariery – Spanish traineeship a pathway to career o numerze 2017-1-PL01-KA102-036701 w ramach  projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe otrzymał dofinansowanie w wysokości 238 821,26PLN (47 756,00 EUR).

Projekt skierowany jest do klas drugich 2017/18 (pierwszych 2016/17). Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mogli odbyć miesięczne praktyki zawodowe w wymiarze 26 dni (28 dni wraz z podróżą), w zakładach gastronomicznych i hotelarskich w Walencji, w Hiszpanii i zdobyć praktyczne umiejętności zawodowe, rozwinąć kompetencje językowe, personalne oraz społeczne potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i dokumentami, w tym Europass Mobilność. Okres trwania projektu: 04.09.2017 – 03.02.20

Patronaty Honorowe nad projektem objęli Konsul Honorowy Królestwa Hiszpanii,  Prezydent Polskiej Akademii Gastronomicznej Pan Maciej Dobrzyniecki, Prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich Pan Krzysztof Szulborski, Pomorska Akademia Kulinarna. Patronat medialny objęła Edukacja Pomorska.