Uczniowie/absolwenci chcący uzyskać duplikat świadectwa szkolnego oraz uczniowie chcący uzyskać duplikat legitymacjiszkolnej proszeni są o:

  1. uiszczenie opłaty na podane konto bankowe,
  2. złożenie w szkole:
  • wniosku o wydanie duplikatu świadectwa lub duplikatu legitymacji szkolnej
  • wydrukowanego dowodu wpłaty (potwierdzenie płatności należy wydrukować i dostarczyć lub wysłać na adres mailowy szkoły)
  • 1 zdjęcie podpisane imieniem i nazwiskiem (dot. legitymacji szkolnej)

Informacje dodatkowe:

  • wniosek o wydanie duplikatu świadectwa - do pobrania (link)
  • wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej [uczeń pełnoletni]- do pobrania (link)
  • wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej [w imieniu ucznia niepełnoletniego: rodzic/prawny opiekun]- do pobrania (link)

  • miejsce złożenia:
    • złożenie wniosku o wydanie duplikatu świadectwa odbywa się w sekretariacie uczniowskim (IIp.) lub mailowo: sekretariat@zsgh.edu.gdansk.pl
    • złożenie wniosku, zdjęcia i potwierdzenia przelewu w sprawie duplikatu legitymacji odbywa się w sekretariacie uczniowskim (IIp.)
  • opłaty:
    • 9 PLN - za wydanie duplikatu legitymacji  (opłata w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręcznego podpisu).
    • 26 PLN - za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego, legalizacji dokumentu (opłata w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.
  • czas oczekiwania:  do 14-dni  (odbiór osobisty z dowodem tożsamości)

UWAGA! Powyższa procedura nie dotyczy identyfikatorów szkolnych.

  • rachunek bankowy szkoły:

56  1240  1268  1111  0010  3854  4274      BANK PEKAO S.A.

[UWAGA! przy dokonywaniu przelewów internetowych w momencie kopiowania i wklejania rachunku bankowego proszę upewnić się, czy został wklejony prawidłowy numer]