Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich jest beneficjentem programu Erasmus+ i w ramach sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna - Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej, od 08-09-2019 do 07-05-2021 będzie realizować projekt "Śródziemnomorskie doświadczenia zawodowe" o wartości 83 287,00 Euro przyznanych ze środków Komisji Europejskiej. Nr projektu nadany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 2019-1-PL01-KA102-063086. Projekt skierowany jest do 30 uczniów klas drugich 2019/20. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mogli odbyć miesięczne praktyki zawodowe w zakładach gastronomicznych i hotelarskich w Maladze (Hiszpania) i Rimini (Włochy) dzięki czemu zdobędą praktyczne umiejętności zawodowe, rozwinąć kompetencje językowe, personalne oraz społeczne potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i dokumentami, w tym dokument Euroopass Mobilność. Projekt uwzględnia wykorzystanie systemu ECVET dla potwierdzenia nabytych podczas stażu umiejętności.

Nasze działania projektowe wspierają:

  

Projekt jest objęty patronatem medialnym przez:

30.10.2019 - rozpoczęcie III etapu rekrutacji, rozmów rekrutacyjnych