Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich jest beneficjentem programu Erasmus+ i w ramach sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna - Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej realizuje projekt "Śródziemnomorskie doświadczenia zawodowe" o wartości 83 287,00 Euro przyznanych ze środków Komisji Europejskiej. Nr projektu nadany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 2019-1-PL01-KA102-063086. Projekt skierowany jest do 30 uczniów klas drugich 2019/20. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mogli odbyć miesięczne praktyki zawodowe w zakładach gastronomicznych i hotelarskich w Maladze (Hiszpania) i Rimini (Włochy) dzięki czemu zdobędą praktyczne umiejętności zawodowe, rozwinąć kompetencje językowe, personalne oraz społeczne potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i dokumentami, w tym dokument Euroopass Mobilność. Projekt uwzględnia wykorzystanie systemu ECVET dla potwierdzenia nabytych podczas stażu umiejętności.

Pierwotnie realizacja projetu miała przebiegać w ramach czasowych od 08-09-2019 do 07-05-2021, ale ze względu na sytuację pandemiczną COVID 19, projekt był dwukrotnie aneksowany i obecnie ma się zakończyć 07.05.2022. Mobilności przewidywane są na wrzesień (do Włoch, Rimini) i listopad (do Hiszpanii, Malaga). 

Nasze działania projektowe wspierają:

  

Projekt jest objęty patronatem medialnym przez:

05.09.2019 - spotkanie z kandydatami do projektu, omówienie procesu rekrutacyjnego,

09.09.2019 do 20.11.2019 - Działania Komisji Rekrutacyjnej:

09.09.2019 do 30.09.2019 - I etap rekrutacji - składanie CV i listów motywacyjnych

08.10.2019 do 23.10.2019 - II etap rekrutacji - składanie formularzy zgłoszeniowych 

30.10.2019 do 08.11.2019 -  III etap rekrutacji - rozmowy rekrutacyjne

13.11.2019  - ogłoszenie listy podstawowej i rezerwowej 

20.11.2019 - zatwierdzenie listy podstawowej i rezerwowej 

12.02.2020 - rozpoczęcie zajęć z przygotowania językowego 

18.02. i 03.03. 2020 - zajęcia z przygotowania pedagogicznego (zajęcia 03.03. odbyły sie z udziałem uczestników projektu 2018)

16.03.2020 - zawieszenie zajęć ze względu na sytuację pandemiczną COVID-19

09.2020 - aneksowanie projektu i przedłużenie jego trwania

16.09. - 06.10.2020 - działania Komisji Rekrutacyjnej: przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji

11.12.2020 - spotkanie online uczestników z patnerem zagranicznym z Hiszpanii 

19.01. 2021- ponowne aneksowanie projektu i przedłużenie jego trwania do 07.05.2022

03.2021 - wznowienie zajęć z przygotowania językowego i pedagogicznego w formie online 

14.04.2021 - spotkanie organizacyjne z udziałem Dyrektor Szkoły 

19.04.2021 - III spotkanie z przygotowania pedagogicznego wraz z uczestnikami projektu Erasmus+ 2018