Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich jest beneficjentem programu Erasmus+ i w ramach sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna - Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej realizuje projekt "Śródziemnomorskie doświadczenia zawodowe" o wartości 83 287,00 Euro przyznanych ze środków Komisji Europejskiej. Nr projektu nadany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 2019-1-PL01-KA102-063086. Projekt skierowany jest do 30 uczniów klas drugich 2019/20. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mogli odbyć miesięczne praktyki zawodowe w zakładach gastronomicznych i hotelarskich w Maladze (Hiszpania) i Rimini (Włochy) dzięki czemu zdobędą praktyczne umiejętności zawodowe, rozwinąć kompetencje językowe, personalne oraz społeczne potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i dokumentami, w tym dokument Euroopass Mobilność. Projekt uwzględnia wykorzystanie systemu ECVET dla potwierdzenia nabytych podczas stażu umiejętności.

Pierwotnie realizacja projetu miała przebiegać w ramach czasowych od 08-09-2019 do 07-05-2022, ale ze względu na sytuację pandemiczną COVID 19, projekt był dwukrotnie aneksowany i obecnie ma się zakończyć 07.05.2022. Mobilności przewidywane są na wrzesień (do Włoch, Rimini) i listopad (do Hiszpanii, Malaga). 

Nasze działania projektowe wspierają:

  

Projekt jest objęty patronatem medialnym przez:

05.09.2019 - spotkanie z kandydatami do projektu, omówienie procesu rekrutacyjnego,

09.09.2019 do 20.11.2019 - Działania Komisji Rekrutacyjnej:

09.09.2019 do 30.09.2019 - I etap rekrutacji - składanie CV i listów motywacyjnych

08.10.2019 do 23.10.2019 - II etap rekrutacji - składanie formularzy zgłoszeniowych 

30.10.2019 do 08.11.2019 -  III etap rekrutacji - rozmowy rekrutacyjne

13.11.2019  - ogłoszenie listy podstawowej i rezerwowej 

20.11.2019 - zatwierdzenie listy podstawowej i rezerwowej 

08.01.2020 - spotkanie organizacyjne dla uczestników projektu i rodziców/ opiekunów

12.02.2020 - rozpoczęcie zajęć z przygotowania językowego 

18.02. i 03.03. 2020 - zajęcia z przygotowania pedagogicznego (zajęcia 03.03. odbyły sie z udziałem uczestników projektu 2018)

16.03.2020 - zawieszenie zajęć ze względu na sytuację pandemiczną COVID-19

16.04.2020 - aneksowanie projektu i przedłużenie jego trwania do 07.12.2021

16.09. - 06.10.2020 - działania Komisji Rekrutacyjnej: przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji (II rekrutacja)

11.12.2020 - spotkanie online uczestników z patnerem zagranicznym z Hiszpanii 

19.01. 2021- ponowne aneksowanie projektu i przedłużenie jego trwania do 07.05.2022

03.2021 - wznowienie zajęć z przygotowania językowego i pedagogicznego w formie online 

14.04.2021 - spotkanie organizacyjne z udziałem Dyrektor Szkoły 

19.04.2021 - III spotkanie z przygotowania pedagogicznego wraz z uczestnikami projektu Erasmus+ 2018

24.05.2021 - 10.06.2021 - przeprowadzenie kolejnej rekrutacji dodatkowej (III rekrutacja) 

23.06.2021 - w ramach przygotowań do praktyk w Rimini w pracowni gastronomicznej królowały zapachy i smaki kuchni włoskiej.Grupa uczestników projektu Erasmus+ VET “Śródziemnomorskie doświadczenia zawodowe” pod czujnym okiem p. A. Krótki i E.Wardzińskiej przygotowywała się teoretycznie i praktycznie do swojej mobilności, która rozpocznie się w sierpniu. Efektem przygotowań były pyszne: bruschetta, piadina, risotto ze szparagami, spaghetti z owocami morza, panna cotta i tiramisu w wersji letniej.

23.06.2021 - spotkanie informacyjne dla nowozrekrutowanych uczestników projektu 

24.08.2021 - spotkanie organizacyjne z uczestnikami i rodzicami oraz podpisanie umów przed wyjazdem na mobilność do Rimini.

30.08.2021 - Wyjazd I grupy na mobilność do Włoch (Rimini), spotkanie organizacyjne z przedstawicielami Sistema Turismo, omówienie regulaminu pobytu, wieczorem spotkanie z opiekuami i omówienie biezacych spraw i zasad bezpieczeństwa. 

31.08.2021 - Spotkanie organizacyjne z przedstawicielami Sistema Turismo, rozpoczęcie staży w restauracjach i hotelu w Rimini oraz zapozanie z najważniejszymi zabytakami miasta podczas city tour. 

06.09.2021 - zwiedzanie Wenecji w ramach realizacji programu kulturowego 

08.-09.09.2021 - pierwsze wizyty monitorujące w zakałdach pracy

11.09.2021 - wycieczka do San Marino, jednego z najmniejszych państw, w ramach realizacji programu kulturowego 

13-17.09.2021 - wizyta monitorująca Koordynatorki Projektu w Rimini, wizyty w zakładach (15-16.09.2021), rozmowy robocze z przedstawicielami firmy posredniczącej Sistema Turismo, ewalaucja z uczestnikami projketu oraz opiekunami 

19.09.2021 - wycieczka do Raweny - słynnych mozaik bizantyjskich i grobu Dantego, w ramach realizacji programu kulturowego 

23-24.09.2021 - uzupełnienianie dokumentacji w zakładach pracy, ewaluacja, wystawianie opinii, ocen, referencji 

25.09.2021 - wręczenie crtyfikatów i pożegananie z przedstawcielami Sistema Turismo;

25.09. 2021 - spotkanie organizacyjne i podpisanie umów z grupą udająca się na mobilnośc do Malagi;

27.09.2021 - powrót do Polski grupy odbywającej mobilność w Riminii; 

19.10.2021 - IV spotkanie z przygotowania pedagogicznego (grupa hiszpańska) 

20.10.2021 - Przygotowanie II grupy do moboliności w Maladze podczas warsztatów z kuchni hiszpańskiej. Pod okiem p. Anny Krótki i Ewy Wardzińskiej- Swadzyniak młodzież zdobyła wiedzę teiretyczną i praktyczną z zakresu kuchni typowej dla regionu Andaluzji. Uczestnicy sporządzali m.in. tortilla de patatas, arroz con mariscos, tapasy, gazpacho i oczywiście coś na słodko, czyli churros i crema catalana.

20.10.2021 - I spotkanie z zakresu przygotowania kulturowego dla grupy hiszpańskiej  - historia, tardycje i kultura Hiszpanii  

22.10.2021 - spotkanie na Zoom z przedstawicielką firmy partenrskiej Mobility Projects (p. Katarzyną Kozłowską) , przygotwanie organizacyjne oraz krótkie wywaiady w języku angielskim. 

25.10.2021 - spotkanie  organizacyjne z uczestnikami i rodzicami oraz podpisanie umów przed wyjazdem na mobilność do Malagi. 

26.10.2021 - II  spotkanie z zakresu przygotowania kulturowego dla grupy hiszpańskiej  - historia, tardycje i kultura Hiszpanii 

27.10.2021 - zakończenie przygotowania językowego dla grupy hiszpańskiej.

31.10.2021 - wylot uczestników wraz z opiekunami na II mobilność do Malagi (grupa hiszpańska), spotkanie z przedstawicieką firmy partnerskiej Mobility Projects, zakwaterowanie, zapozananie z regulaminem pobytu, City Tour po najważniejszych punktach i zabytkach miasta. Wieczorem zebranie  z opiekunami i omówienie biezących spraw i zasad bezpiczeństwa. 

01.11.2021 - spotkanie z przedstawicielką firmy partnerskiej Mobility Projects - p. Katarzyną Kozłowską, prezentacja uczestników w zakładach pracy, po południu lekcjja hiszpańskiego. Wieczorem spacer nadbrzeżem na słynną plażę Malageta. 

02.11.2021 -  rozpoczęcie praktyk w zakałdach pracy. 

07.11.2021 - realizacja programu kulturowego w Maladze: zwiedzanie Katedry (Catedral de la Encarnación de Málaga), Alcazaby i zamku Gibralfaro. 

09.-10.11.2021 - monitoring w zakładach pracy. 

14.11.2021 - zwiedzanie jakini w Nerja, miejscowości Frigiliana (miasto 3 kultur, domy i uliczki w sylu arabskim Morisco-Mudéjar) i Nerja (Balkon Europy).

15.11.2021 - ewalucja w MP. 

16-17.11.2021 - monitoring w zakładach pracy. 

19.11.2021 - udział w nagraniu przez naszego partnera Universal Mobility podcast-u o korzyściach i rezultatach realizowania projektów mobilności Erasmus+ VET (Erasmus+ from the perspective of the Project Coordniator and students https://open.spotify.com/episode/2eqWXlpKlIWCfor0wEnVpw?si=933QmeHZR6WxDAxYaHSlUg). Publikacja podcast-u na platformie Spotify 24.11.2022. 

21.11.2021 - zwedzanie Muzeum Picassa oraz Ogrodów Botanicznych. 

22.11.2021 - wycieczka do Sevilli, zwiedzanie Placu Hiszpańskiego, Alcazaby i spacer po centrum historycznym oraz placu Setas. 

23-25.11.2021 - rozmowy ewaulacyjne z uczestnikami. 

25-27.11.2021 - uzupełnianie dokumentacji projektowej, ewaluacja w instytucji parterskiej, wręczenie certyfikatów i pożegnanie z opiekunem z MP.

28.11.2021 - powrót do Polski.