Europejski tydzień umiejętności zawodowych to inicjatywa Komisji Europejskiej mająca sprawić, aby kształcenie i szkolenie zawodowe nastawione na zdobywanie specjalistycznych umiejętności i zawodów stało się bardziej atrakcyjne. Pomóc w tym mają organizowane na terenie całej Europy wydarzenia o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym. Zainteresowane strony biorące udział w Tygodniu będą miały okazję wymienić się modelowymi przykładami podejścia do kształcenia i szkolenia zawodowego oraz innowacyjnymi metodami nauczania, udanymi programami kształcenia zawodowego, które zachęcają do brania udziału w praktykach, uczenia się poprzez praktykę w miejscu pracy, podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowywania, a także przykładami zrównoważonych partnerstw między przedsiębiorstwami a instytucjami edukacyjnymi.

HARMONOGRAM

Europejski tydzień umiejętności zawodowych rozpocznie się oficjalnie podczas inauguracyjnej imprezy, która odbędzie się 5 grudnia w Brukseli. Europejski tydzień umiejętności zawodowych zamknie ceremonia wręczenia nagród zaplanowana na 9 grudnia w Brukseli. W ramach Tygodnia odbywać się będą wydarzenia na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, również w innych państwach biorących udział w inicjatywie. Wszystkie wydarzenia odbywające się w 2016 r. na terenie całej Europy (również te zorganizowane przed rozpoczęciem Tygodnia) zostaną wyróżnione i opisane za pośrednictwem mediów społecznościowych, stron internetowych, publikacji, materiałów wideo i forów.

KTO BIERZE UDZIAŁ

W Europejskim tygodniu umiejętności zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie organizacje z każdego z 28 państw członkowskich UE, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria) oraz państw kandydujących. Czynny udział w Europejskim tygodniu umiejętności zawodowych mogą brać osoby uczące się, nauczyciele i trenerzy zaangażowani w kształcenie i szkolenie zawodowe, stowarzyszenia młodzieżowe lub osób uczących się, organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego, organizacje kształcenia osób dorosłych, firmy, publiczne lub prywatne agencje pośrednictwa pracy, naukowcy, doradcy zawodowi, stowarzyszenia rodziców, władze lokalne/ regionalne/krajowe, think tanki, izby handlowe, partnerzy społeczni oraz inne grupy zainteresowane kształceniem i szkoleniem zawodowym. 21.11.2016 zostało zarejestrowanych 488 działań związanych z tym wydarzeniem.

 

ZESPÓL SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W EUROPEJSKIM TYGODNIU UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

Mając na celu działania na rzecz  wzrostu prestiżu kształcenia zawodowego oraz wykazania się działaniami podejmowanymi w naszej szkole ukierunkowanymi na zdobywanie umiejętności i wiedzy zawodowej również bierzemy udział w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych. Jest również dla nas okazja do upowszechniania naszych działań nie tylko w środowisku lokalnym, ale w całej Zjednoczonej Europie. Jesteśmy już na interaktywnej mapie instytucji zgłoszonych do tego wydarzenia:  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261

Dzięki publikacjom w mediach społecznościowych możemy zobaczyć co robią inni, czerpać przykłady dobrych praktyk i pochwalić się naszymi działaniami. A nasze działania wybiegają już przed datę oficjalnych obchodów. Zaczęliśmy od warsztatów dekorowania stołów, poprzez wycieczki przedmiotowe do restauracji i hoteli, warsztatów, promocję rezultatów projektu Erasmus+ „Polski uczeń hiszpański staż”  i konkursy. Relacje z tych wydarzeń na bieżąco możemy śledzić w zakładce wydarzenia.

Anna Pawelec (wykorzystano materiały przygotowane przez Komisję Europejską)