Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich jest beneficjentem programu Erasmus+ i w ramach sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna - Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej, od 03.09.2018 do 02.05.2020 będzie realizować projekt "Hiszpańskie staże szansą do kariery zawodowej" o wartości 84 732,00 EUR Euro przyznanych ze środków Komisji Europejskiej. Nr projektu nadany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 2018-1-PL01-KA102-047893. Projekt skierowany jest do klas drugich 2018/19.
Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mogli odbyć miesięczne praktyki zawodowe w zakładach gastronomicznych i hotelarskich w Walencji (Hiszpania) i zdobyć praktyczne umiejętności zawodowe, rozwinąć kompetencje językowe, personalne oraz społeczne potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i dokumentami, w tym dokument Euroopass Mobilność. Projekt uwzględnia wykorzystanie systemu ECVET dla potwierdzenia nabytych podczas stażu umiejętności.

Nasze działania projektowe wspierają:

  

Projekt jest objęty patronatem medialnym przez:

 

08.01.2020 - wręczenie wyróżnienia w konkursie Selfie+ podczas Ogólnopolskiego Dnia Erasmus+ na PGE Narodowy w Warszawie. 

12.12.2019 - podsumowanie praktyk w obecności przedstawicieli UM, środowiska edukacji oraz branżowego, rodziców i społeczności szkolnej. 

03.11.2019 - powrót do Polski 

02.11.2019 - zakończnie mobilności 

30.10.2019 - ewaluacja końcowa w instytucji pośrednicącej 

30-31.10.2019 - uzupełnienie dokumentacji projektowej (ECVET, certyfikaty, ewaluacje)

29.10.2019 -pomoc w obsłudze VI Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego Lieracka Kuchnia 

24-25.10.2019 - wizyty w miejscach praktyk każdego z uczniów

17.10.2019 - spotkanie ewaluacyjne w instytucji pośredniczącej 

16/17.10.2019 - wizyty monitorujące w restaurachach i hotelach 

08.10.2019 - rozpoczęcie staży w hotelach i restauracjach Gr II 

07.10.2019 - wyjazd na mobilność do Walencji Gr II

06.10.2019 - powrót z mobilności Gr I

05.10.2019 - zakończenie mobilności Gr I

03.10.2019 - ewaluacja końcowa w instytucji pośredniczącej 

02/03.09.2019 - uzupełnienie dokumentacji projektowej (ECVET, certyfikaty, ewaluacje)

30.09.2019 - spotkanie organizacyjne i podpisanie umów - Gr II 

24/25.09.2019 - wizyty moniturujące

21.09.2019 - spotkanie z pedagogiem gr II (2,3)

19.09.2019 - spotkanie ewaluacyjne w instytucji pośredniczącej 

17/18. 09. 2019 - wizyty monitorujące 

10.09.2019 - rozpoczęcie staży w hotlach i restauracjach

09.09.2019 - wyjazd na staż do Walencji - Gr I

06.09.2019 - spotkanie z przedstawicielami Polcji 

30.09.2019 - ostatnie zajęcia z języka hiszpańskiego 

26.08.2019 - spotkanie organizacyjne i podpisanie umów - Gr I

11.06.2019 - zajęcia z pedagogiem gr I (2)

10.06.2019 - zajęcia z kulturoznastwa cz.3

04.06.2019 - zajęcia z pedagogiem gr I (1)

03.06. 2019 - zajęcia z kulturoznastwa cz.2

29,30.05.2019 - egzamin z języka hiszpańskiego 

27.05.2019 - kuchnia Hiszpanii - wykład 

21.05.2019 - kuchnia Hiszpanii - zajęcia w restauracji Patio Espańol 

20.05.2019 - zajęcia z kulturoznastwa cz.1 

04.03.2019 - pierwsze zajęcia z pedagogiem 

16.01.2019 - rozpoczęcie przygotowania językowego do stażu - lekcji z języka hiszpańskiego 

09.01.2019 - spotkanie informacyjne dla uczestników i rodziców, zapoannie z zasadami i założeniami programu Erasmus+, realizacją projketu Erasmus+ w ZSGH, etapami projektu, podpisanie regulaminu uczestnictwa w projekcie, omówienie dobrego przygotowania do stażu.

12.12.2018 - ostateczne zatwierdzenie wyników rekrutacji

07.12.2018 - ogłoszenie wyników rekrutacji 

05.09. - 12.12.2018 - proces rekrutacji do projektu

05.09.2018 - odbyło się spotkanie dla uczniów. Omówiono przebieg procesu rekrutacyjnego oraz wymagane w procesie dokumenty. O godzinie 17:30 odbyło się spotkanie dla rodziców klas II celem omówienia działalności projektowej w ZSGH oraz zasadach realizacji projektu  Erasmus+ 2018-2020 "Hiszpańskie staże szansą do kariery zawodowej".

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM do udziału w projekcie Erasmus+ Hiszpańskie staże szansą do kariery zawodowej , sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

05.09.2018 -spotkanie organizacyjne dla kandydatów, omówienie procesu rekrutacji, kolejnych etapów realizacji projektu.

Do 26.09.2018 (poniedziałek) do 24.00 - Złożenie listu motywacyjnego i CV – korzystając z narzędzia Europass CV i Europass list motywacyjny na adres mailowy: projektvalencia@gmail.com

W CV należy zamieścić zdjęcie oraz klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych.

28.09.2018 (piątek) do 13.00 -  LISTA DO NASTĘPNEGO ETAPU

10.10.2018 (środa) do 13.45 - Złożenie formularza zgłoszeniowego w sekretariacie szkoły parter – do pobrania ze strony internetowej szkoły w zakładce projektu Hiszpańskie staże kluczem do sukcesu zawodowego(formularz jest wypełniany przez ucznia, rodzica/ opiekuna strony 1-3, wychowawcę 4-5 i składany w koszulce w sekretaariacie szkoły) 

19.10.2018 (piątek) do 13:45 LISTA DO NASTĘPNEGO ETAPU

między 22.10. a 26.10.2018  Test prowadzony przez Panią Psycholog i Panią pedagog (miejsce będzie podane w późniejszym terminie.

31.10.2018 (środa)  LISTA DO NASTĘPNEGO ETAPU

13.11.2018 Opublikowanie list na rozmowy kwalifikacyjne: (kryteria na rozmowy kwalifikacyjne będą do wglądu w bibliotece szkolnej)

 15–23.11.2018 – rozmowy kwalifikacyjne, kryteria do wglądu w bibliotece i u Koordynatorki Projektu s.202

30.11.2018 (poniedziałek) - ogłoszenie wyników rekrutacji i listy zakwalifikowanych do udziału w projekcie