biblioteka - Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich (Technikum Nr 3, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3)

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

w Gdańsku (Technikum Nr 3, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3)

Biblioteka Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku funkcjonuje od momentu powołania przez gdańskie władze oświatowe Publicznej Średniej Szkoły Gospodarczej w 1947 roku. Obecnie na bibliotekę składają się trzy pomieszczenia: wypożyczalnia, czytelnia z pracownią komputerową oraz magazyn. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze budynku.

 

Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszy się czytelnia, w której znajduje się księgozbiór podręczny z wolnym dostępem do półek i czytelnia internetowa posiadająca osiem stanowisk komputerowych. Biblioteka została skomputeryzowana i katalog biblioteczny dostępny jest online. Księgozbiór biblioteki liczy 12216 woluminów, ponadto posiadamy 188 dokumentów na nośnikach elektronicznych i 9 tytułów czasopism papierowych (stan na 31.12.2022).

katalog biblioteczny ZSGH

Godziny otwarcia: 

  • poniedziałek- piątek 7.30-15.30

tel. (58) 732-80-27  

biblioteka@zsgh.edu.gdansk.pl 

Pracownicy biblioteki:

  • mgr Bożena Giedziewicz
  • mgr Ewa Gawinkowska 

zsghgdanskbiblioteka


Aktualności biblioteczne

powrót do góry