Przejdź do treści Przejdź do menu

Logo szkoły

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

w Gdańsku (Technikum Nr 3, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3)

Samorząd Uczniowski

Cele Samorządu Uczniowskiego

1. Mobilizowanie wszystkich uczniów do wypełniania obowiązków szkolnych wynikających z praw i obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.

2. Występowanie w charakterze rzecznika interesów społeczności uczniowskiej, wyrażanie jej uwag, wniosków i opinii.

3. Czuwanie nad przestrzeganiem przez wszystkich organizatorów życia szkoły praw uczniów.

4. Inspirowanie uczniów do czynnego udziału wżyciu szkoły, w oprganizowaniou działalności kulturalno-rozrywkowej, sportowej, turystycznej, społeczno-użytecznej oraz naukowej.

5. Aktywizowanie uczniów do rozwijania talentów, uzdolnień i reprezentowania szkoły w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, gminnych, wojewódzkich itp.

6. Prowadzenie działań zmierzających do utrzymania w dobrym stanie pomieszczeń szkolnych i sprzętu szkolnego.

7. Wzbogacenie tradycji szkoły, stroska o jej dobre imię.

8. Rozstrzyganie sporów między uczniami.

Zadania Samorządu Uczniowskiego

1. Mobilizowanie wszystkich uczniów do wypełniania obowiązków szkolnych wynikających z praw i obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.

2. Występowanie w charakterze rzecznika interesów społeczności uczniowskiej, wyrażanie jej uwag, wniosków i opinii.

3. Czuwanie nad przestrzeganiem przez wszystkich organizatorów życia szkoły praw uczniów.

4. Inspirowanie uczniów do czynnego udziału wżyciu szkoły, w oprganizowaniou działalności kulturalno-rozrywkowej, sportowej, turystycznej, społeczno-użytecznej oraz naukowej.

5. Aktywizowanie uczniów do rozwijania talentów, uzdolnień i reprezentowania szkoły w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, gminnych, wojewódzkich itp.

6. Prowadzenie działań zmierzających do utrzymania w dobrym stanie pomieszczeń szkolnych i sprzętu szkolnego.

7. Wzbogacenie tradycji szkoły, stroska o jej dobre imię.

8. Rozstrzyganie sporów między uczniami.


back to top