LINK DO GDAŃSKIEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ    https://www.edu.gdansk.pl

  1. Uproszczona instrukcja - jak uzyskać dostęp do GPE

  2. Uproszczona instrukcja - pobranie i logowanie do MS TEAMS

  3. Druk-Oświadczenie - aby rodzic/prawny opiekun miał dostęp do GPEW razie zaistniałych problemów z dostępem do dziennika (pomimo zastosowania się do kroków w wyżej wymienioych Instrukcjach) - prosimy o kontakt ze szkołą - sekretariat@zsgh.edu.gdansk.pl (podając w wiadomości: imię, nazwisko, klasę, typ szkoły) lub bezpośrednio z administratorem ZSGH Gdańsk, r.misztal@zsgh.edu.gdansk.pl  tel. 58 341-68-51.