Zapraszamy mieszkańców Gdańska do składania wniosków o stypendium szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów rozpoczynających naukę w nowym roku szkolnym 2019/2020

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, na rok szkolny rozpoczynający się 2 września 2019 r., prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2019 r.

Więcej informacji, w tym wymagane dokumenty i wnioski na stronie Gdańskiego Centrum Świadczeń.