Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich jest beneficjentem programu Erasmus+ i w ramach sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna - Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej, od 01.06.2015 do 01.06.2017 będzie realizować projekt "Polski uczeń, hiszpański staż" o wartości 91 520,00 Euro przyznanych ze środków Komisji Europejskiej. Nr projektu nadany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 2015-1-PL01-KA102- 014778. Projekt skierowany jest do klas pierwszych 2014/15.
Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mogli odbyć miesięczne praktyki zawodowe w zakładach gastronomicznych i hotelarskich w Grenadzie, na południu Hiszpanii i zdobyć praktyczne umiejętności zawodowe, rozwinąć kompetencje językowe, personalne oraz społeczne potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i dokumentami.
Projekt jest objęty patronatami honorowymi: Konsula Honorowego Królestwa Hiszpanii w Gdańsku oraz Akademii Gastronomicznej w Polsce. Obu inicjatywom przewodzi Pan Maciej Dobrzyniecki - Konsul Honorowy Królestwa Hiszpanii w Gdańsku i Prezydent Akademii Gastronomcznej w Polsce oraz Wiceprezydent Europejskiej Akademii Gastronomicznej. Projekt jest również objęty patronatem honorowym Kuratorium Oświaty w Gdańsku i Stowarzyszenia Kucharzy Polskich.