Opieka stomatologiczna uczniów ZSGH Gdańsk

Szanowni Państwo, rodzice i opiekunowie naszych uczniów.

Realizując postanowienia ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku zawarł z firmą: Gabinety SKIM sp. z o.o. sp.k. Jarosław Malec, ul. Żabi Kruk 10, 80-822 Gdańsk, porozumienie o objęciu opieką stomatologiczną uczniów szkoły.

W ramach tej opieki wszyscy uczniowie niepełnoletni, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrażą na to zgodę, zostaną przebadani przez lekarza stomatologa, który sformułuje dla każdego ucznia indywidualny plan leczenia, jeśli stwierdzi taką potrzebę. Zarówno badanie, jak i zabiegi higienizacyjne są finansowane przez NFZ, a więc bezpłatne. Dotyczy to również dalszego leczenia, jeśli obejmuje on procedury finansowane przez NFZ. Dalsze leczenie może być kontyuowane w jednej z wybranych placówek firmy Gabinety SKIM lub w innym, dowolnie wybranym przez rodziców gabinecie.

Zakres opieki został określony w art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Badanie odbędzie się w gabinecie w Gdańsku przy ulicy Romana Dmowskiego 9 prowadzonym przez firmę Ganinety SKIM sp. z o.o. sp. k. Dzieci będą edukowane w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej oraz prawidłowej diety. Wszystkie świadczenia profilaktyki stomatologicznej, w tym badanie stmatologiczne, usunięcie osadu oraz ewentualna fluoryzacja i lakierowanie zębów stałych zostaną wykonywane w ramach posiadanej umowy z NFZ, czyli bezpłatnie. Dzieci otrzymają informację dla rodziców o stanie uzębienia i potrzebach stomatologicznych.

Planowany termin wizyty dzieci u stomatologa - rok szkolny 2021/2022

W celu skorzystania z wizyty stomatlogicznej niezbędna jest Państwa, zgoda na objęcie dziecka opieką stomatlogiczną i równoczesne podanie firmie Gabinety SKIM sp. z o.o. sp. k. następujących danych dziecka: imienia i nazwiska, numeru pesel oraz adresu zamieszkania. Dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w dkumentacji medycznej i systemie elektronicznym NFZ-eWUŚ.

Uczniowie pełnoletni mogą sami wypełnić druk wyrażenia zgody.

Poniżej zawarto druk do pobrania, który wypełniony przez Państwa należy oddać wychowawcy.