Logotyp: Współfinansowane przez Unię Europejską

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich jest beneficjentem programu Erasmus+ i w ramach sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna - Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej realizuje projekt  o wartości 56 574,00 Euro przyznanych ze środków Komisji Europejskiej. Nr projektu nadany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 2023-1-PL01-KA121-VET000128322

Projekt skierowany jest do 17 uczniów klas drugich i trzecich 2023/24 i będzie realizowany od 01.06.2023 - 31.08.2024 dzięki otrzymanej w 2021 akredytacji na realizację projektów staży zagranicznych w programie Erasmus+ na lata 2021- 27. 

Projekt uwzględnia cele programu opisane w standardach jakości Erasmusa tj. włączenie i różnorodność, działania nienaruszające równowagi ekologicznej i odpowiedzialność za środowisko, edukację cyfrową oraz aktywne uczestnictwo w sieci organizacji Erasmus.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mogli odbyć miesięczne praktyki zawodowe w zakładach gastronomicznych i hotelarskich w Walencji (Hiszpania) dzięki czemu zdobędą praktyczne umiejętności zawodowe, rozwinąć kompetencje językowe, personalne oraz społeczne potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i dokumentami, w tym dokument Euroopass Mobilność. 

Celami jakie chcemy osiągnąć poprzez realizację projektu są: 

1.Wzrost kompetencji zawodowych uczniów.

2.  Wzrost kompetencji społecznych i interpersonalnych uczniów.

3. Wzrost międzynarodowego wymiaru szkoły i umiejętności organizacyjnych szkoły.

4. Wzrost prestiżu szkoły.

5. Wzrost umiejętności językowych uczniów. 

Nasze działania projektowe wspierają:

Logotyp: Pomorska Akademia Kulinarna       Logotyp: Stowarzyszenie Polskich Kucharzy

Etapy rekrutacji:

 • 11.09.- 27.09.2023 – dostarczenie do biblioteki szkolnej formularza zgłoszeniowego podpisanego przez kandydatkę/-a i rodzica/opiekuna/-ki prawnego/-ej do pobrania ze strony internetowej szkoły w zakładce projektu https://zsgh.edu.gdansk.pl/pl/page/projekty-ue/erasmus-vet-2022-23-staze-w-hiszpanii-kluczem-do-profesjonalizmu
 • 28.09. - 03.10.2023 - przygotowanie dokumentacji do II etapu rekrutacji oraz ustalenie list do rozmów kwalifikacyjnych;
 • 04.10-11.10.2023 - rozmowy rekrutacyjne;
 • 18.10.2023 - ogłoszenie wyników rekrutacji;
 • 25.10.2023 - ostateczne zatwierdzenie wyników rekrutacji.
 • PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY REKRUTACYJNEJ:

  • odpowiedni strój,
  • język polski: umiętność uzasadnienia wyboru swojego zawodu (klasy), dalsze plany odnośnie kształcenia lub/i kariery zawodowej, jeżeli posiadasz już jakieś doświadczenia zawodowe (np. praktyki) jakie są twoje wrażenia, jeżeli jesteś w klasie gastronomicznej jak zaczęła się twoja przygoda z gotowaniem, jakie są twoje ulubione potrawy, które gotujesz a jakich chcesz się nauczyć gotować, jak radzisz sobie z sytuacjami kryzysowymi (np. stresem, konfliktem), jak współpracujesz w grupie, jakie są twoje mocne i słabe strony - ja wykorzystujesz swoje mocne strony, czy wiesz jak przebiegały poprzednie projkety i przed jakimi zadaniami stawali uczestnicy i uczestniczki, zainteresowania, sposoby spędzania czasu wolnego. 
  • język angielski: zainteresowania, sposoby spędzania czasu wolnego i wakacji, rodzina, plany na najbliższe dni, co robiłeś/ robiłaś ostatnio, doświadczenia kulinarne (grupa gastro).

  Zrówno w języku polskim jak i angielskim liczy się przede wszystkim KOMUNIKATYWNOŚĆ, otwartość, szybkie reagowanie na pytania Komisji

 • 18.10.2023 Projekt uzyskał patronat medialny Edukacji Pomorskiej https://www.pcen.gda.pl/informacje-pcen/projekt-zsg-h-stazy-zagranicznych-w-ramach-programu-erasmus-pt-staze-w-hiszpanii-kluczem-do-profesjonalizmu/
 • 25.10.2023 - nastąpiło ostateczne zatwierdzenie wyników rekrutacji 
 • 08.11.2023 - spootkanie organizacyjne dla uczestniczek/ników projektu oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych