Po raz III bierzemy udział w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych. 

Czego dotyczy kampania?
Europejski tydzień umiejętności zawodowych to coroczna inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest podnoszenie świadomości, a także zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego. Tydzień ma na celu zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego przez połączenie wydarzeń organizowanych w całej Europie – na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Ma on ukazać ogromne możliwości związane z kształceniem i szkoleniem zawodowym dla młodzieży, dorosłych i firm.
Tydzień trwa od 5 do 9 listopada 2018 r. w 28 państwach członkowskich, państwach EOG oraz krajach kandydujących do UE. Działania organizowane od września do grudnia 2018 r. mogą być powiązane z tym wydarzeniem.
Motto inicjatywy brzmi „Odkryj swój talent!”. Jej celem jest wykazanie, że każda osoba jest utalentowana, a kształcenie i szkolenie zawodowe może zapewnić ludziom niezbędne umiejętności praktyczne, wiedzę i kompetencje, które pozwolą im osiągnąć sukces na rynku pracy i w całym społeczeństwie.

Cele tygodnia
Celem kampanii dotyczącej Europejskiego tygodnia umiejętności zawodowych jest:
- pokazanie wielu możliwości, jakie oferują kształcenie i szkolenie zawodowe młodzieży i dorosłych w „odkrywaniu talentów” dzięki jakości kształcenia i szkolenia zawodowego,
- umożliwienie firmom wykorzystania ogromnego potencjału i korzyści z inwestycji w zasoby ludzkie przez zaangażowanie w rozwój umiejętności początkowych młodzieży oraz podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowywanie dorosłych,

- rozwijanie i poprawę rozpoznawalności „Europejskiego tygodnia umiejętności zawodowych” z wykorzystaniem sukcesu kampanii prowadzonych w 2016 i 2017 r.   (biuletyn informacyjny ec.europa.eu/social/)

Działania podjęte w ZSGH w ramach III Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych:

  • otwarcie pracowni hotelarskich - pokoi hotelowych wyremotnowanych dzięki grupie hotelowej Golden Tulip, 
  • szkolenie nauczycieli przedmiotów hotelarskich - przy współpracy z grupą hotelową Golden Tulip, 
  • konkurs gastronomiczny, 
  • upowszechanianie rezultatów projektu POWER "Hiszpański staż droga do kariery"