22 listopada 2016 odbył się konkurs wiedzy o cukrzycy zorganizowany z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą obchodzonego 14 listopada na całym świecie. Uczniowie indywidualnie rozwiązali quiz składający się z 30 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności. Po zakończeniu quizu, organizatorzy omówili wszystkie pytania z uczniami, dzięki czemu ich wiedza na temat cukrzycy znacznie się poszerzyła (potwierdziła to krótka ankieta przeprowadzona wśród uczestników po zakończeniu konkursu).

Cele konkursu:

  • upowszechnianie wiedzy na temat cukrzycy;
  • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami chorób cywilizacyjnych;
  • kształtowanie i promowanie właściwych postaw prozdrowotnych;
  • zwiększenie świadomości dotyczącej związku między zdrowiem a racjonalnym żywieniem i aktywnością fizyczną;
  • podniesienie poziomu kształcenia zawodowego;
  • konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów z różnych klas.

W konkursie wzięło udział 24 uczniów z klas: I K, I L, II M, II N, III K.

Pierwsze miejsce zajął Maksymilian Konieczny z klasy I L.

Drugie miejsce zajęła Kinga Piotrowska z klasy I L.

Trzecie miejsce zajęła Sonia Górka z klasy I L.

Wykłady zostały zorganizowane we współpracy z grupą projektową Erasmus+ Eat right, be bright!.

Organizatorzy konkursu:

Nina Krysztofiak

Łukasz Kamiński