Jesteśmy wśród 300 instytucji z Unii Europejskiej, które biorą udział w wydarzeniu, a kolejne nadal się zgłaszają.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261
Wydarzenia związane z Europejskim Tygodniem Umiejętności Zawodowych można tez śledzić w mediach społecznościowych prowadzonych przez Komisję Europejską,
można się tam również dowiedzieć o działaniach KE na rzecz rozwijania przedsiębiorczości, rozwoju umiejętności zawodowych i szansach na zatrudnienie oraz działaniach na rzecz młodzieży.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych (baner)