TECHNIKUM  NR 3 (pięcioletnie)

TECHNIK HOTELARSTWA 422402

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

 • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin) - realizacja u pracodawców.

  TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH   343404

  KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

  • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
  • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

  Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin) - realizacja u pracodawców.

  TECHNIK USŁUG KELNERKICH 513102

  KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

  • HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich
  • HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych

  Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych : 8 tygodni (280 godzin) - realizacja u pracodawców.


  BRANŻOWA SZKOŁA  I  STOPNIA NR 3 (trzyletnia)

  PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ 962907

  KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

  • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

  ZAJĘCIA PRAKTYCZNE REALIZOWANE WYŁĄCZNIE U PRACODAWCÓW.

  KUCHARZ 512001                                                                    

  KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

  • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

  ZAJĘCIA PRAKTYCZNE REALIZOWANE WYŁĄCZNIE U PRACODAWCÓW.

  KELNER 513101

  KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

  • HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

  ZAJĘCIA PRAKTYCZNE REALIZOWANE WYŁĄCZNIE U PRACODAWCÓW.