Branżowa Szkoła I stopnia w zawodzie - Kelner

 • podbudowa: gimnazjum/szkoła podstawowa
 • czas trwania nauki: 3 lata
 • Klasa w zawodzie kelner, Branżowa Szkoła I Stopnia objęta patronatem Grupy Orbis Hotel Accor Hotels

W trakcie nauki w Branżowej Szkole I stopnia, jako kelner, zdobędziesz kwalifikację:

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

W trakcie przygotowania do zdobycia kwalifikacji HGT.01. nauczysz się między innymi:

 • profesjonalnego wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem i obsługą gości;
 • sztuki barmańskiej
 • sztuki baristycznej
 • biegłego posługiwania się językami obcymi (angielski, niemiecki/ francuski)
 • sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego;
 • rozliczania usług kelnerskich
 • współpracy w zespole

 Ponadto:

 • kandydaci powinni odznaczać się dobrym stanem zdrowia oraz posiadać umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 • szkolenie zawodowe: na zajęcia praktyczne kieruje szkoła,
 • możliwość odbycia praktyk zagranicznych,
 • 2 symulacyjne pracownie kelnerskie,
 • wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
 • różnorodne koła zainteresowań,