Technikum w zawodzie technik hotelarstwa

  • podbudowa: gimnazjum/szkoła podstawowa
  • czas trwania nauki: 5 lata

  W trakcie nauki  zdobędziesz kwalifikacje:

   HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

  W trakcie przygotowania do zdobycia kwalifikacji HGT.03. nauczysz się między innymi:

  • profesjonalnego przygotowania jednostki mieszkalnej do przyjęcia i pobytu gości;
  • wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych typu Standard i Superior;
  • przestrzegania zasad odpowiedzialności materialnej dotyczących mienia gości oraz wyposażenia obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
  • biegłego posługiwania się językami obcymi (angielski, niemiecki/ francuski);
  • profesjonalnego przygotowania śniadania dla gości indywidualnych, VIP i grup turystycznych w części mieszkalnej hotelu i restauracji hotelowej;
  • oferowania usług dodatkowych zgodnie z ofertą obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
  • współpracy w zespole.

  HGT.06. Realizacja usług w recepcji

  W trakcie przygotowania do zdobycia kwalifikacji HGT.06. nauczysz się między innymi:

  • stosowania instrumentów promocji usług hotelarskich;
  • doboru oferty hotelowej do potrzeb i oczekiwań gości;
  • dokonywania rezerwacji usług hotelarskich korzystając z systemów rezerwacyjnych;
  • stosowania procedury przyjmowania i wykwaterowania gości indywidualnych, VIP i grup turystycznych w recepcji hotelowej;
  • sporządzania dokumentacji związanej z procedurami check–in i check–out oraz pobytem gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
  • rozliczania kosztów pobytu gości hotelowych
  • pracować jako recepcjonista lub pracownik służby pięter w hotelu

   

  Ponadto:

  • kandydaci powinni odznaczać się dobrym stanem zdrowia oraz posiadać umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi,
  • szkolenie zawodowe: na zajęcia praktyczne kieruje szkoła,
  • możliwość odbycia praktyk zagranicznych,
  • 2 symulacyjne pracownie hotelarskie,
  • wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
  • różnorodne koła zainteresowań,