Branżowa Szkoła I stopnia - pracownik obsługi hotelowej

 • podbudowa: gimnazjum/szkoła podstawowa
 • Klasa w zawodzie pracownik obsługi hotelowej Branżowa Szkoła I Stopnia objęta patronatem Grupy Orbis Hotel Accor Hotels.okres kształcenia: 3 lata
 • Klasa w zawodzie pracownik obsługi hotelowej, Branżowa Szkoła I Stopnia objęta patronatem Grupy Orbis Hotel Accor Hotels.

W trakcie nauki w Branżowej Szkole I stopnia, jako pracownik obsługi hotelowej, zdobędziesz umiejętności:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 

W trakcie przygotowania do zdobycia kwalifikacji HGT.03. nauczysz się między innymi:

 • profesjonalnego przygotowania jednostki mieszkalnej do przyjęcia i pobytu gości;
 • wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych typu Standard i Superior;
 • przestrzegania zasad odpowiedzialności materialnej dotyczących mienia gości oraz wyposażenia obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
 • biegłego posługiwania się językami obcymi (angielski, niemiecki/ francuski);
 • profesjonalnego przygotowania śniadania dla gości indywidualnych, VIP i grup turystycznych w części mieszkalnej hotelu i restauracji hotelowej;
 • oferowania usług dodatkowych zgodnie z ofertą obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
 • współpracy w zespole.

 Ponadto:

 • kandydaci powinni odznaczać się dobrym stanem zdrowia oraz posiadać umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 • szkolenie zawodowe: na zajęcia praktyczne kieruje szkoła,
 • możliwość odbycia praktyk zagranicznych,
 • 2 symulacyjne pracownie hotelarskie,
 • wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
 • różnorodne koła zainteresowań,