Klasa w zawodzie technik kelner i technik żywienia i usług gastronomicznych objęta patronatem Qubus Hotel.

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (menadżer gastronomii) 

 • podbudowa: gimnazjum/szkoła podstawowa
 • czas trwania nauki: 5 lata
 • Klasa w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych objęta patronatem Qubus Hotel.

W trakcie nauki zdobędziesz kwalifikacje:

 HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

W trakcie przygotowania do zdobycia kwalifikacji HGT.02. nauczysz się między innymi:

 • sporządzać potrawy i napoje
 • profesjonalnie dekorować potrawy
 • obliczać wartości energetyczną i odżywczą produktów spożywczych i potraw
 • planować zakupy
 • planować i sporządzać karty menu
 • prowadzić działalność gastronomiczną
 • posługiwać się językami obcymi
 • współpracować w zespole
 • współpracy w zespole.
 • prawidłowo obsługiwać konsumenta

 

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

W trakcie przygotowania do zdobycia kwalifikacji HGT.12. nauczysz się między innymi:

 • obliczać wartości energetyczną i odżywczą produktów spożywczych i potraw
 • projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych
 • prawidłowo obsługiwać konsumenta
 • stosować nowoczesne metody zarządzania i marketingu
 • biegle posługiwać się językami obcymi (angielskim, niemieckim/ francuskim /włoskim - NOWOŚĆ!)
 • współpracować w zespole po ukończeniu szkoły będziesz mógł:
 • kontynuować naukę na każdym kierunku studiów lub wybrać studia ściśle związane z profilem nauczania w technikum: hotelarstwo, turystyka, marketing i ekonomia, zarządzanie
 • organizować produkcję gastronomiczną,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą
 • organizować gastronomiczną obsługę imprez poza miejscem pracy tzw. "outsaid catering" (imprezy wyjazdowe)
 • organizować bale, wesela i inne przyjęcia okolicznościowe

 Ponadto:

 • kandydaci powinni odznaczać się dobrym stanem zdrowia oraz posiadać umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 • szkolenie zawodowe: na zajęcia praktyczne kieruje szkoła,
 • możliwość odbycia praktyk zagranicznych,
 • 4 pracownie gastronomiczne,
 • wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
 • różnorodne koła zainteresowań,