Klasa w zawodzie technik kelner i technik żywienia i usług gastronomicznych objęta patronatem Qubus Hotel.

Technikum w zawodzie Technik usług kelnerskich

 • podbudowa: gimnazjum/szkoła podstawowa
 • czas trwania nauki: 5 lata
 • Klasa w zawodzie: technik kelner objęta patronatem Qubus Hotel.

 

W trakcie nauki  zdobędziesz kwalifikacje:

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

W trakcie przygotowania do zdobycia tej kwalifikacji zdobędziesz między innymi umiejętności:

 • profesjonalnego wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem i obsługą gości;
 • sztuki barmańskiej
 • sztuki baristycznej
 • biegłego posługiwania się językami obcymi (angielski, niemiecki/ francuski)
 • sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego;
 • rozliczania usług kelnerskich
 • współpracy w zespole
 • prawidłowo obsługiwać konsumenta

 

HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych

W trakcie przygotowania do zdobycia tej kwalifikacji zdobędziesz między innymi umiejętności:

 • planowania i organizowania dodatkowych usług gastronomicznych tj. przyjęcia okolicznościowe, konferencje
 • planowania i nadzorowania pracy kelnera
 • rozliczania usług gastronomicznych

 

Ponadto: 

 • kandydaci powinni odznaczać się dobrym stanem zdrowia oraz posiadać umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 • szkolenie zawodowe: na zajęcia praktyczne i praktykę zawodową kieruje szkoła,
 • możliwość odbycia praktyk zagranicznych,
 • 2 symulacyjne pracownie kelnerskie,
 • wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
 • różnorodne koła zainteresowań,