Klasa w zawodzie kucharz Branżowa Szkoła I Stopnia objęta patronatem Grupy Orbis Hotel Accor Hotels.

Branżowa Szkoła I stopnia - Kucharz

 • podbudowa: gimnazjum/szkoła podstawowa
 • czas trwania nauki: 3 lata
 • Klasa w zawodzie kucharz, Branżowa Szkoła I Stopnia objęta patronatem Grupy Orbis Hotel Accor Hotels.

 

W trakcie nauki w Branżowej Szkole I stopnia, jako kucharz, zdobędziesz kwalifikacje:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

W trakcie przygotowania do zdobycia kwalifikacji HGT.02. nauczysz się między innymi:

 • sporządzać potrawy i napoje
 • profesjonalnie dekorować potrawy
 • obliczać wartości energetyczną i odżywczą produktów spożywczych i potraw
 • planować zakupy
 • planować i sporządzać karty menu
 • prowadzić działalność gastronomiczną
 • posługiwać się językami obcymi
 • współpracować w zespole
 • współpracy w zespole.

Pamiętaj! KUCHARZ TO NIE TYLKO FACHOWIEC TO TAKŻE ARTYSTA

Ponadto:

 • kandydaci powinni odznaczać się dobrym stanem zdrowia
 • szkolenie zawodowe: na zajęcia praktyczne kieruje szkoła,
 • możliwość odbycia praktyk zagranicznych,
 • 4 pracownie gastronomiczne,
 • wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
 • różnorodne koła zainteresowań,