Na drugą edycję Konkursu w zakresie zapewnienia jakości kształcenia „Szkoła Zawodowa Najwyższej” zorganizowanej przez Fundację Fundusz Współpracy, Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli z całej Polski zgłoszono 104 dobre praktyki.

ZSGH aplikował w dwóch obszarach:

  • rozwój szkoły- praktyka Budowanie wizerunku i tożsamość placówki, czyli „Absolwent ZSGH jest kompetentny, profesjonalny, poszukiwany na rynku pracy”
  • współpraca z otoczeniem szkoły, w tym z pracodawcami – praktyka Projekt „Polski uczeń, hiszpański staż" odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i pracodawców

Zgłoszenia, które ZSGH przesłało w ramach II edycji konkursu zostały wyróżnione tytułem dobra praktyka w zakresie zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym w obszarze: rozwój szkoły i współpraca z otoczeniem szkoły, w tym z pracodawcami. 

Cieszymy się, że jesteśmy w gronie najlepszych szkół zawodowych!