MS TEAMS

1. Czy rodzic/opiekun prawny może mieć dostęp do pakietu Office 365 oraz MS TEAMS poprzez konto rodzica w GPE?

  • NIE. Licencja edukacyjna Office 365 w GPE przyznawana jest uczniom i nauczycielom. Wynika to z zasad licencji edukacyjnych firmy Microsoft. Konto Rodzica nie ma dostępu do pakietu O365. Jednakże rodzic lub każda osoba mająca biznesowe lub indywidualne konto e-mail, na przykład w usłudze Outlook, Gmail lub innej - można zaprosić jako gościa na spotkanie wysyłając zaproszenie na jego prywatny adres e-mail https://websetnet.net/pl/how-to-add-a-guest-user-to-microsoft-teams/.

2. Czy uczeń ma możliwość założyć Zespół/kanał w MS TEAMS?

  • NIE. Obecnie, uczeń nie ma możliwości tworzenia zespołu. Zespół musi stworzyć nauczyciel, który może ustawić wybranego ucznia również jako właściciela. Nauczyciel musi jednak pozostać jednym z właścicieli. Inaczej taki zespół zostanie usunięty. 
  • Na początku roku 2020 wszyscy uczniowie otrzymali wiadomość z WRS: Informujemy, że od dnia 1 września 2020 r. Uczniowie nie mają możliwości samodzielnego zakładania grup/zespołów w TEAMS. W celu założenia grupy/zespołu w TEAMS prosimy o kontakt z pracownikiem dydaktycznym szkoły (nauczyciel, wychowawca). Pracownicy zakładający zespoły/grupy stają się ich współwłaścicielami i świadczą nadzór nad zawartością i aktywnością grup/zespołów. Wszystkie grupy/zespoły TEAMS założone przed dniem 1 września 2020r., które nie posiadają pracownika jako właściciela/współwłaściciela zostaną usunięte wraz z dniem 10 Października 2020 r.

3. Występują problemy z dźwiękiem - ucznowie nie słyszą nauczyciela lub udostępnianych flmów.

4. Czy w momencie zamiany kanału z publicznego na prywatny istnieje możliwość ponownego ustawienia go jako publiczny?

  • NIE, nie ma takiej możliwości. Rozwiązanie: należy założyć nowe kanały albo dodać wszystkich użytkowników zespołu.

5. Czy właściciel może przywrócić usunięte kanały?

  • TAK. Właściciel zespołu może samodzielnie przywrócić usunięte kanały.Należy kliknąć w trzy kropki koło nazwy zespołu i wybrać "zarządzanie zespołem" Następnie w oknie po prawej stronie wybrać zakładkę "Kanały" i na liście, która się pojawi uaktywnić te które są nieaktywne/usunięte.


GPE 

1. Przywracanie dostępu do konta. Próbuję przywrócić sobie dostęp do konta GPE (klikając w link: Uzyskaj konto/Przywróć dostęp do konta), jednakże pojawia się komunikat: "Konto użytkownika ... nie zostało odnalezione lub zostało zablokowane z powodu wygaśnięcia uprawnień" - jak poradzić sobie z tym problemem?

  • Powyższy komunikat błędu może wynikać z faktu, że użytkownik wpisał - zamiast numeru PESEL - mail lub login. Zgodnie z instrukcją, aby przywrócić sobie dostęp do konta GPE, zalecamy identyfikowanie się poprzez swój numer PESEL (jeżeli pomimo prawidłowego wpisywania nr PESEL - pojawia się powyższy komunikat - prosimy o kontakt z administratorem).