Spotkania online z partnerami:

24.11.2020 Pierwsze spotkanie online partnerów z koordynatorem. Zapoznanie z priorytetami projektu. Obieg dokumentów.

9.03.2021 Spotkanie online dotyczące podsumowania webinariów. Przedstawienie profilów klas, które stanowić mają grupę eksperymentalną oraz kontrolną.

6.04.2021  Spotkanie online. Omówienie bieżącego etapu projektu.

11.05.2021 Przygotowanie kwestionariuszy dla grupy eksperymentalnej oraz kontrolnej.

10.06.2021 Spotkanie online. Omówienie sposobów implementowania projektu do szkolnych programów nauczania, prezentacje narodowych dań dla cukrzyka, alergika, osoby z nadwagą oraz celiakią.

5.10.2021 Spotkanie online. Sprawy projektowe, omówienie bieżącego etapu projektu oraz kolejnych działań. Omówienie kwestii potrzebnych w trakcie spotkania koordynatorów w Sorii.

11-13.11.2021 - Spotkanie partnerów w Sorii, Hiszpania. Relacja z postępu prac, pojawiających się problemów i sposobów ich rozwiązania oraz spsóbów rrealziacji kolejnych zadań. 

14.12.2021 - Spotkanie online. Omówienie biezacej dokumencji projektu.