25 listopada 2022 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku mieliśmy zaszczyt gościć Prezydent Miasta Gdańska panią Aleksandrą Dulkiewicz, która zainaugurowała w gdańskich szkołach program Gdańskich Lekcji Obywatelskich. Pani Prezydent spotkała się z młodzieżą z klas 2b, 3b, 4ap, 4mg, 4lg, aby porozmawiać o obywatelskich postawach i wartościach, o solidarności społecznej, tolerancji, kryzysie klimatycznym, budżecie obywatelskim i uczniowskim. Pojawiły się też pytania o wspomnienia pani Prezydent z lat szkolnych, a także o wybrane zabytki miejskie i ich renowację. Spotkanie, podczas którego pani Prezydent odpowiadała na pytania młodzieży, wspaniale poprowadziły liderki Samorządu Uczniowskiego Wiktoria Dąbkowska z kl.4mg wraz z Olgą Galewską z kl. 4bp. Każdy z uczestników otrzymał książkę pt. ,,O Tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku" Timothy Snydera z osobistym wpisem pani Prezydent.

Bardzo dziękujemy za piękne spotkanie w niezwykłej atmosferze przyjaźni i życzliwości. Dziękujemy koordynatorce programu Gdańskie Lekcje Obywatelskie Pani Agnieszce Tomasik za obecność i wsparcie, paniom Joannie Nikulin-Stawińskiej, Annie Krzewickiej, Annie Czajce, nauczycielom przedmiotów zawodowych za organizację spotkania.

O spotkaniu także na stronie: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Gdanskie-Lekcje-Obywatelskie-Spotkanie-z-prezydent-Gdanska-w-gdanskim-gastronomiku,a,232362