Termin ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego – 31 sierpień 2023 r . 

  Termin wydawania dyplomów i certyfikatów  8 wrzesień 2023 r.  

   Termin składania deklaracji na sesję zima 2024 do   

15 września 2023 r.