Harmonogram, komunikaty i informacje dotyczące egzaminów zawodowych  2020

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/harmonogram-komunikaty-i-informacje/