SESJA LATO 2024

HARMONOGRAM:

HGT.03 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Część praktyczna:  03.06.2024 godz. 09:00

Część pisemna: 05.06.2024 godz. 09:00/11:00/13:00; wg. indywidualnego harmonogramu

HGT.06 - Realizacja usług w recepcji

Część praktyczna:  03.06.2024 godz. 13:00

Część pisemna: 05.06.2024 godz. 09:00/11:00/13:00; wg. indywidualnego harmonogramu

HGT.01 – Wykonywanie usług kelnerskich

Część praktyczna:  06-07.06.2024 godz. 08:00/12:00/16:00; wg. indywidualnego harmonogramu

Część pisemna: 05.06.2024 godz. 09:00/11:00/15300; wg. indywidualnego harmonogramu

HGT.02 - Przygotowanie i wydawanie dań

Część praktyczna:  06-07.06.2024 godz. 08:00/12:00/16:00; wg. indywidualnego harmonogramu

Część pisemna: 05.06.2024 godz. 09:00/11:00/15300; wg. indywidualnego harmonogramu

HGT.12 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Część praktyczna:  03.06.2024 godz. 09:00

Część pisemna: 05.06.2024 godz. 09:00/11:00/13:00; wg. indywidualnego harmonogramu

DOSTOSOWANIA:

Informacja o dostosowaniach - link

INFORMACJE O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

KOMUNIKAT O PRZYBORACH

Komunikat o przyborach - część praktyczna - link

Komunikat o przyborach - część pisemna - link