logotyp ZSGHKwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ), to kurs będący pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Prowadzimy nabór na KKZ na rok szk. 2024/2025 w poniższych kwalifikacjach:

  1. HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
  2. HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Więcej informacji, zobacz dane kontaktowe - link