Projekt Profesjonalny nauczyciel = kompetentny uczeń, numer 2016-1-PL01-KA101-024375, zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Realizowany w  Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, Aleja Legionów 7, 80-441 Gdańsk od 15.11.2016 do 14.06.2018.

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+. Przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 29 854,00 EUR, co stanowi równowartość kwoty 126 449,60 PLN.

Realizacja projektu

1. Realizacja projektu poprzedzona została przygotowaniem językowo – kulturoznawczym trwającym od grudnia 2016 do czerwca 2017 roku.

2. 17.07–28.07.2017 mobilność 7 nauczycieli: 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych wzięło udział w kursie języka angielskiego w szkole ETI w St.Julian’s na Malcie: Wiesława Bromber, Maciej Małecki, Ewa Janik, Ewa Wardzińska – Swadzyniak, Anna Krótki, Ewa Laskowska – kurs: Fluency and English Development for Teachers.

Elwira Wiśniewska, nauczycielka języka angielskiego wzięła udział w kursie metodycznym dotyczącym metody CLIL i jej narzędzi w nauczaniu języka angielskiego.

3. 31.07 – 11.08.2017 mobilność 2 nauczycieli języka angielskiego oraz 1 nauczyciela przedmiotów zawodowych: Anna Pawelec oraz Łukasz Kamiński uczestniczyli w kursach metodycznych dla nauczycieli języka angielskiego: Methodology Revisited, Revitalised & Re-energised.

Elżbieta Kaczmarska uczestniczyła w kursie języka angielskiego: Fluency and English Development for Teachers.

Miejsce szkoleń:

Szkoła ETI (Executive Training Institute) mieści się w ST. Julian’s, w dzielnicy Paceville, niedaleko zatoki Spinola oraz promenady ciągnącej się aż do Sliemy.

Szkoła słynie z najlepszych na Malcie wykładowców oraz bardzo wysokiego poziomu nauczania.

Prezentacja przedstawiająca nauczycieli w czasie ich mobilności na Malcie: