Zapraszamy do zapoznania się z wrażeniami uczestnikami stażu zebranymi w trakcie praktyk w Hiszpanii: