Sprawozdanie z realizacji projektu:  ERASMUS +, nr 2017-1-PL01-KA101-038118: „Profesjonalny nauczyciel kształci się przez całe życie”.

Projekt „Profesjonalny nauczyciel kształci się przez całe życie” zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna realizowany w  Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, Aleja Legionów 7, 80-441 Gdańsk od 01.06.2017 do 28.02.2019

Przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 32 847,00 EUR

 Realizacja projektu

  1. Przygotowanie językowo – kulturoznawczym trwające od lutego 2018 do czerwca 2018 roku. Przygotowanie językowe polegało na uczestniczeniu w zajęciach z języka angielskiego przed wyjazdem na mobilności do szkoły językowej ETI na Malcie.
  2. Mobilności:

09.07.2018 – 20.07.2018 mobilność nauczycielki języka angielskiego Elwiry Wiśniewskiej – udział w  kursie metodycznym: Active Methodology with ICT w Edinburgh School of English w Edynburgu w Szkocji.

16.07. 2018 – 27.07.2018 mobilność 2 członków kadry ZSGH:

Wicedyrektor szkoły Beata Wilimberg – Jankowska wzięła udział w kursie języka angielskiego dla kadry zarządzającej:   Fluency and English Language Development  and Professional Communication Skills for Educational Management Staff w szkole ETI w St.Julian’s na Malcie:.

Sekretarka szkoły Agata Kowalczyk wzięła udział w kursie języka angielskiego dla pracowników administracji: Fluency & English Language Development for  Educational Adminstrative Staff w szkole ETI w St.Julian’s na Malcie.

30.07. 2018 – 10.08.2018 mobilność nauczycielki języka niemieckiego Agnieszki Klukowskiej – udział w kursie metodycznym: Intensivsprachkurs Deutsch und FortbildungTablets,Apps und Web 2.0 im Deutschunterricht w  Düsseldorfie w Niemczech.

30.07. 2018 – 10.08.2018 mobilność trzech nauczycieli przedmiotów zawodowych Anny Hołoweńko, Marioli Kołacz oraz Doroty Rasińskiej: kurs języka angielskiego:

Fluency & English Language Development for Teachers w szkole ETI w St.Julian’s na Malcie.

06.08.2018  17.08.2018 udział nauczycielki języka angielskiego w kursie metodycznym: Using ICT in Teaching English as a Foreign Language w szkole WE BRIDGE ACADEMY w Cardiff w Walii (Zjednoczone Królestwo).