I OGÓLNOPOLSKI KONKURS KULINARNY
„Literacka kuchnia”
pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańska i Pomorskiego Kuratora Oświaty


Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele,

„(…) kuchnia to swoisty język, najtrwalszy i najbardziej uniwersalny manifest kultury narodowej, a także system ułatwiający porozumienie między ludźmi. Słowa czasem dzielą, obrażają, oddalają. Potrawy niemal zawsze łączą, przywracają zgodę i harmonię”
Jan Tomkowski

Dyrekcja Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku serdecznie zaprasza Państwa uczniów do wzięcia udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym ,,Literacka Kuchnia”, który odbędzie się w dn. 29.10.2014 r.

Patronat Honorowy nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Pomorski Kurator Oświaty Elżbieta Wasilenko.

Pragniemy, by Państwa podopieczni zagłębiając się w świat literatury, odkryli w niej receptury, opisy potraw, zakosztowali w różnorodnych smakach, aromatach opisanych przez autorów klasycznych i pisarzy współczesnych.

Mamy nadzieję, że podróż w świat książek zainspiruje młodzież do kulinarnych poszukiwań i eksperymentów.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr Wiesława Bromber

Pomorski Kurator Oświaty, 
Monika Kończyk

Sponsor główny


Sponsorzy i partnerzy