Informacje dot. praktycznej nauki zawodu dla Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia zawarte są w Statucie szkoły - link BIP