Egzamin maturalny w 2020 r. w terminie poprawkowym - link


EGZAMIN MATURALNY -  harmonogram 2019 oraz dostosowania

1. Harmonogram i czas trwania poszczególnych części pisemnych egzaminów maturalnych w roku 2019/2020 - pobierz załącznik

2. Sposoby dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego w roku 2019/2020  - pobierz załącznik


WAŻNE INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW - PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZSGH 2020 

(kolejność wchodzenia na poszczególne piętra; zasady zachowania przed, w trakcie, po egzaminie)