ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE MĄDRY UMYSŁ

Terapia Dialektyczno-Behawioralna młodzieży zagrożonej samobójstwem i innymi zachowaniami autoagresywnymi

Z terapii prowadzonej przez zespół może skorzystać młodzież w wieku od 13 do 18 lat oraz młodzi dorośli w wieku od 18 do 21 lat pozostający pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Pomoc oferowana przez zespół skierowana jest do młodych ludzi zagrożonych samobójstwem, dokonujących samookaleczeń lub przejawiających inne zagrażające ich życiu zachowania w przebiegu kryzysów, trudności, zaburzeń i chorób psychicznych.

 W skład zespołu wchodzą psychoterapeuci, psychiatrzy i trenerzy umiejętności.

Pomoc świadczona jest nieodpłatnie.

W ramach projektu prowadzona będzie cotygodniowa terapia indywidualna dla każdego uczestnika w wymiarze 32 jednogodzinnych sesji. Ponadto uczestnicy będą mieli zapewnione comiesięczne, godzinne konsultacje z lekarzem, specjalistą psychiatrii przez okres 8 miesięcy Każdy uczestnik z przynajmniej jednym z rodziców (opiekunów) będzie uczestniczył w cotygodniowym, grupowym treningu umiejętności w wymiarze 24 dwugodzinnych treningów w sumie przez okres 6 miesięcy.

Udział w projekcie wymaga systematycznego uczestnictwa w terapii oraz treningach umiejętności.

Aktualnie trwa rekrutacja, zajęcia ruszają w październiku.

Zaintereowanych proszę o kontakt z Pawłem Jastrzębowskim, lekarzem psychiatrą, psychoterapeutą – pod numerem telefonu 698 675 013 lub pod adresem poczty elektronicznej madryumysl@gmail.com

Zachęcamy do udziału w projekcie!