Zebrania i konsultacje indywidualne  z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

Lp.

klasy

data

godzina

Zebranie/ konsultacje

1.

pierwsze

8 września

17.00

zebranie(balon sportowy)

2.

drugie i czwarte

15 września

17.00

zebranie

3.

trzecie

22 września

17.00

zebranie

4.

wszystkie

1 grudnia

16.30-18.00

konsultacje indywidualne

5.

wszystkie

5 stycznia

17.00

zebranie

6.

klasy maturalne

6 kwietnia

17.00

16.30-18.00

zebranie

oraz konsultacje indywidualne dla wszystkich klas

7.

klasy pierwsze, drugie, trzecie.

1 czerwca

17.00.

16.30-18.00

zebranie

i konsultacje indywidualne