Spotkania online z partnerami:

24.11.2020 Pierwsze spotkanie partnerów z koordynatorem. Zapoznanie z priorytetami projektu. Obieg dokumentów.

9.03.2021 Spotkanie dotyczące podsumowania webinariów. Przedstawienie profilów klas, które stanowić mają grupę eksperymentalną oraz kontrolną.

6.04.2021 Omówienie bieżącego etapu projektu.

11.05.2021 Przygotowanie kwestionariuszy dla grupy eksperymentalnej oraz kontrolnej.

10.06.2021 Omówienie sposobów implementowania projektu do szkolnych programów nauczania, prezentacje narodowych dań dla cukrzyka, alergika, osoby z nadwagą oraz celiakią.

5.10.2021 Sprawy projektowe, omówienie bieżącego etapu projektu oraz kolejnych działań. Omówienie kwestii potrzebnych w trakcie spotkania koordynatorów w Sorii.