Projekt "Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej" został wyróżniony przez Agencję Narodową FRSE, jako projekt dobrych praktyk. Projekt realizowany był w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie. Uczestnikami projektu było 18 uczniów II i III klasy Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku, o specjalności technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz, którzy wyjechali na dwumiesięczne praktyki do Francji.